Test COVID-19 Przeciwciała IgM/IgG
Testy Covid-19

Test COVID-19 Przeciwciała IgM/IgG

Sprawdź czy organizm wytworzył przeciwciała koronawirusa

Przeciwciała koronawirusa, pojawiają się w organizmie zwykle w tym samym czasie co objawy choroby covid-19 lub chwilę po ustąpieniu objawów. Pojawiają się w dwóch klasach, nawet w przypadku gdy pacjent przechodzi infekcję Covid w sposób bezobjawowy.
Testy służą do ilościowego wykrywania przeciwciał wirusa wywołującego Covid-19. Badanie na obecność przeciwciał umożliwia zdiagnozowanie czy przebyło się wcześniej chorobę np w sposób bezobjawowy i czy miało się styczność z wirusem SARS/nCoV-2. Pozwala skontrolować czy organizm wytworzył przeciwciała i czasową odporność na kolejne zarażenie koronawirusem.

COVID-19 IgG/IgM (25 testów) – test kasetowy do wykrywania przeciwciał klasy IgG/IgM skierowanych przeciwko antygenom SARS-CoV-2

Wyrób medyczny do profesjonalnej diagnostyki według definicji z art.2 ust. 1 pkt 26 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Szybki test do jakościowego wykrywania przeciwciał klasy IgG/IgM skierowanych przeciwko antygenom SARS-CoV-2 w próbkach ludzkiej krwi pełnej, kapilarnej, surowicy lub w osoczu.

CHARAKTERYSTYKA TESTU

Test jest jakościowym testem immunochromatograficznym z bocznym przepływem membranowym do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko nukleokapsydowi SARS-CoV-2w próbce pełnej krwi, surowicy lub osocza. Test łączy składnik IgG i IgM, odpowiadające dwóm liniom na pasku testowym umieszczonym w kasecie testowej. Podczas badania IgG i IgM anty-SARS-CoV-2 prawdopodobnie obecne w próbce reagują z odczynnikami i nanocząstkami obecnymi w teście. Mieszanina przemieszcza się chromatograficznie w górę w wyniku oddziaływania kapilarnego z dwoma regionami linii testowej, co powoduje pojawienie się kolorowej linii, jeśli próbka zawiera przeciwciała IgM i / lub IgG przeciwko nukleokapsydowi SARS-CoV-2. Jeśli w próbce nie ma przeciwciał, w żadnym z regionów linii testowej nie pojawi się żadna kolorowa linia, co wskazuje na wynik ujemny. Aby służyć jako formant proceduralny, kolorowa linia będzie zawsze pojawiać się w obszarze linii Control (C).

Szybki test COVID-19 IgG / IgM jest przeznaczony dla pracowników służby zdrowia w celu wsparcia ich w postępowaniu w nagłych wypadkach COVID-19, otrzymując szybkie odpowiedzi na temat stanu zdrowia pacjentów:

  • wysokie standardy czułości i swoistości w porównaniu z PCR Metodologia
  • bezpieczne i dokładne wyniki w zaledwie 15 minut
  • łatwy w użyciu i do odczytania.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ TEST NA PRZECIWCIAŁA COVID-19 IgG/IgM?

Zastosowanie urządzenia serologicznego COVID-19 jest ważne, ponieważ pozwala zidentyfikować osoby potencjalnie dotknięte SARS-CoV-2, a następnie podjąć zapobiegawcze środki izolacyjne w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

W przypadku tego wirusa okres inkubacji wynosi od 1 do 14 dni, z częstością od 3 do 7 dni, po czym zaczynają pojawiać się pierwsze objawy.

test na przeciwciała covid-19 igg/igm
Rys.1

Wykres pokazuje trend w czasie wykrywania testów diagnostycznych na SARS-CoV-2. Wykrywalność wzrasta po wystąpieniu pierwszych objawów (rys. 1), osiągając szczyt wykrywalności wymazu z jamy nosowo-gardłowej w pierwszym tygodniu po wystąpieniu objawów, a następnie stopniowo spada. Przeciwciała IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2 pojawiają się w surowicy lub osoczu zakażonych osób od kilku dni do 2 tygodni po wystąpieniu objawów. Podczas gdy poziom IgM spada po zakończeniu zakażenia, poziom IgG pozostaje wysoki, a zatem wykrywalny.

Z tego powodu testy te są niezbędnym narzędziem do kontroli zarówno osób bezobjawowych , prawdopodobnie niedawno narażonych na wirusa, jak i do badań seroprewalencji . W pierwszym przypadku testy te można uznać za narzędzia wspomagające testy molekularne(wymazy z jamy nosowo-gardłowej, a następnie testy PCR), ponieważ pozwoliłyby poznać częstość występowania wirusa w określonym miejscu (klasa, miejsce pracy itp.) Pozwalają podjąć działania izolacyjne, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia możliwego bezobjawowego rozprzestrzeniania się wirusa.

Test do profesjonalnej diagnostyki.

METODA BADANIA PRÓBKI KRWI PEŁNEJ (Z PALCA)

metoda badania próbki krwi pełnej (z palca)

METODA BADANIA PRÓBKI SUROWICY/OSOCZA

metoda badania próbki surowicy/osocza

INTERPRETACJA WYNIKÓW

interpretacja wyników

Pozytywny wynik IgG: Dwie kolorowe linie pojawiają się przy znakach C (kontrola) i T2, żadna przy znakach T1. Skontaktuj się z awaryjnym numerem referencyjnym COVID-19 w swoim kraju i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Pozytywny wynik IgM: Dwie kolorowe linie pojawiają się przy znakach C (kontrola) i T1, żadna przy znaku T2. Skontaktuj się z awaryjnym numerem referencyjnym COVID-19 w swoim kraju i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Pozytywny wynik IgG / IgM: Trzy kolorowe linie pojawiają się przy znakach C (Kontrola), T1 i T2. Skontaktuj się z awaryjnym numerem referencyjnym COVID-19 w swoim kraju i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wynik negatywny: Kolorowa linia pojawia się przy znaku C (kontrola), a żadna przy znakach T2 i T1.

Wynik nieważny: Jeśli w obszarze kontrolnym C nie pojawi się kolorowa linia, wyniki testu są nieważne, niezależnie od obecności lub braku linii w obszarze testowym. Wskazuje to na nieprawidłowe wykonanie testu lub na wadę testu. Zaleca się powtórzenie badania przy użyciu nowego testu. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy przerwać korzystanie z produktu i skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Szybki test COVID-19 IgG / IgM wskaże obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2 w próbce i nie powinien być stosowany jako jedyne kryterium rozpoznania zakażeń SARS-CoV-2. Wyniki uzyskane za pomocą tego testu należy wziąć pod uwagę z innymi wynikami klinicznymi z innych testów i ocen laboratoryjnych.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

  • 25 sztuk testów
  • 25 sztuk buforów
  • 25 sztuk lancetów
  • Instrukcja obsługi