Działania niepożądane

Start / Działania niepożądane
Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne Podmiot Odpowiedzialny, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, zobowiązany jest m.in. do prowadzenia rejestru działań niepożądanych dotyczących tego produktu. Niepożądanym działaniem produktu leczniczego nazywamy każde niekorzystne i niezamierzone działanie tego produktu. Jeśli chciałby Pan/Pani zgłosić działanie niepożądane jakie wystąpiło po zastosowaniu naszego leku prosimy o wydrukowanie i wypełnienie jednego z załączonych formularzy. UWAGA! Prosimy podać jak najwięcej informacji wskazanych w formularzu. Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać co najmniej:
  • Dane identyfikacyjne pacjenta (inicjały, wiek/data urodzenia, płeć)
  • Dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres, telefon)
  • Nazwę produktu leczniczego podejrzanego o spowodowanie działania niepożądanego (numer serii i data ważności jeśli znane)
  • Opis działania niepożądanego.
Zachęcamy do podania jak najbardziej szczegółowego opisu z podaniem wszystkich dostępnych informacji. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie do nas każdego podejrzenia niepożądanego działania leku oraz każdej innej informacji o bezpieczeństwie stosowania naszego produktu poprzez jedną z poniższych opcji:
  1. Wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: pv@milapharm.pl
  2. Wypełnienie formularza i przesłanie go pocztą tradycyjną na adres:Milapharm Sp. z o.o. ul. Baśniowa 20 07-200 Wyszków
  3. Telefonicznie: 699 711 147 – dostępność 24/7.