Test ALCOTEST

Start / Sklep / Test ALCOTEST

Test ALCOTEST

Test do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

5,46 

Alcotest jest jednorazowym alcotestem, służącym do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Najniższy wykrywany przez Alcotest poziom zawartości alkoholu odpowiada 0,2‰*(promila) alkoholu we krwi co odpowiada około O,1 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu. Zawartość alkoholu we krwi na poziomie 0,2‰* (promila) może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów, co powoduje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia oraz zagrożenia w ruchu drogowym dla jego uczestników.

Należy pamiętać, że poziom alkoholu wzrasta w okresie do około godziny, licząc od momentu spożycia alkoholu, zależy również od płci, kondycji, tempa spożywania, rodzaju alkoholu, przyjmowania posiłków stałych oraz wielu innych czynników.

Alcotest składa się z rurki szklanej, substancji aktywnej w postaci granulatu adsorpcyjnego, filtrów, folii aluminiowych oraz 2 nasadek zabezpieczających.