Strep A test (20 szt.)

Start / Sklep / Strep A test (20 szt.)

Strep A test (20 szt.)

122,40 

Strep A test, szybki test kasetowy do wykrywania antygenu Streptococcus A (wymaz z gardła), jest szybkim testem immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania antygenów Strep A w próbkach wymazu z gardła.

Wyłącznie do profesjonalnego użytku w diagnostyce in vitro.

ZASTOSOWANIE
Streptococcus pyogenes to nieruchliwe Gram-dodatnie ziarniaki, które zawierają antygen Lancefield A, które mogą powodować poważne infekcje, takie jak zapalenie gardła, zakażenie dróg oddechowych, liszajec, zapalenie wsierdzia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicę połogową i zapalenie stawów.

Test kasetowy do wykrywania obecności antygenu Streptococcus a jest szybkim testem immunochromatograficznym. W tym teście obszar linii testowej jest pokryty przeciwciałem swoistym przeciw antygenowi Strep A.

Podczas badania pobrana próbka wymazu z gardła reaguje z naniesionym przeciwciałem przeciwko Strep A. Mieszanina migruje, aby reagować z przeciwciałem Strep A na membranie i wytworzyć kolorową linię w obszarze linii testowej. Obecność tej linii kolorowej w obszarze linii testowej wskazuje na wynik pozytywny, podczas jej brak wskazuje na wynik negatywny. Kolorowa linia, służąca jako kontrola proceduralna, zawsze pojawi się w obszarze linii kontrolnej, wskazując, że dodano odpowiednią objętość próbki i test wykonano prawidłowo.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

  • Kasetki testowe
  • Sterylne wymazówki
  • Probówki do ekstrakcji
  • Końcówki do zakraplaczy
  • Odczynnik do ekstrakcji 1 (2 M NaNO2)
  • Odczynnik do ekstrakcji 2 (0,027 M kwas cytrynowy)
  • Kontrola dodatnia (nieżywotne ziarniaki Strep A; 0,01% ProClin 300)
  • Kontrola ujemna (nieżywotne ziarniaki Strep C; 0,01% ProClin 300)
  • Stacja robocza
  • Ulotka dołączona do opakowania

Opakowanie zawiera 20 testów.