FOB test (zestaw z kontrolami) (25 szt.)

Start / Sklep / FOB test (zestaw z kontrolami) (25 szt.)

FOB test (zestaw z kontrolami) (25 szt.)

105,75 

 FOB test, szybki test kasetowy do wykrywania krwi utajonej w kale, jest szybkim testem immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania ludzkiej krwi utajonej w kale.

Test zawiera kontrolę dodatnią i ujemną.
Wyłącznie do profesjonalnego użytku w diagnostyce in vitro.

ZASTOSOWANIE
Wiele chorób może skutkować obecnością krwi w kale, również  jako krwi utajonej (FOB).

We wczesnych stadiach problemy żołądkowo-jelitowe, takie jak: rak jelita grubego, wrzody, polipy, zapalenie okrężnicy, zapalenie uchyłków i szczeliny, mogą nie wykazywać żadnych widocznych objawów, a jedynie krew utajoną.

Test kasetowy do wykrywania krwi utajonej w kale jest szybkim testem immunochromatograficznym. W teście zastosowano układ typu sandwich z podwójnym przeciwciałem do selektywnego wykrywania krwi utajonej w kale przy poziomie 40 ng/mL lub wyższym lub 4.8 μg/g kału. Na dokładność testu nie ma wpływu dieta pacjentów, ponieważ test jest swoisty dla hemoglobiny ludzkiej.

Membrana jest wstępnie pokryta przeciwciałami przeciw hemoglobinie w obszarze linii testowej kasetki testowej. Podczas badania próbka reaguje z cząstką pokrytą przeciwciałem przeciw hemoglobinie. Mieszanina migruje chromatograficznie na membranie przez działanie kapilarne, aby zareagować z przeciwciałami przeciw hemoglobinie na membranie i wytworzyć kolorową linię. Obecność tej linii kolorowej w obszarze linii testowej wskazuje na wynik pozytywny, podczas gdy jej brak wskazuje na wynik negatywny. Kolorowa linia, służąca jako kontrola proceduralna, zawsze pojawi się w obszarze linii kontrolnej, wskazując, że dodano odpowiednią objętość próbki i nastąpiło wymywanie membrany.

Oprócz standardowych procedur kontroli jakości laboratorium, zaleca się aby zewnętrzna kontrola dodatnia była testowana co najmniej raz w każdym zestawie testowym i przez każdego operatora wykonującego test w zestawie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

  • Kasetki testowe
  • Probówki do pobierania próbek z buforem ekstrakcyjnym
  • Kontrola dodatnia
  • Kontrola ujemna
  • Ulotka dołączona do opakowania

Opakowanie zawiera 25 testów.