Amfetamina test (40 szt.)

Start / Sklep / Amfetamina test (40 szt.)

Amfetamina test (40 szt.)

160,40 

Amfetamina test, szybki test kasetowy do wykrywania amfetaminy w moczu, jest szybkim testem immunochromatograficznym  do wykrywania amfetaminy w ludzkim moczu przy stężeniu odcięcia wynoszącym 1000 ng/mL.

Test zapewnia uzyskanie jedynie wstępnego wyniku.
Wyłącznie do użytku medycznego i innych profesjonalnych zastosowań w diagnostyce in vitro.

ZASTOSOWANIE
Amfetaminy należą do klasy silnych środków sympatykomimetycznych o zastosowaniach terapeutycznych. Są one chemicznie podobne do naturalnych katecholamin występujących w ludzkim organizmie, epinefryny i norepinefryny. Efekty działania amfetamin utrzymują się zazwyczaj przez 2-4 godziny po zażyciu, a okres półtrwania narkotyku w organizmie wynosi 4-24 godziny.

Test kasetowy do wykrywania obecności amfetaminy w moczu jest szybkim testem immunochromatograficznym. Test wykorzystuje przeciwciała monoklonalne do selektywnego wykrywania podwyższonych poziomów amfetamin w moczu. Test wskazuje wynik dodatni, gdy stężenie amfetamin w moczu przekracza poziom 1000 ng/mL.

Podczas badania próbka moczu migruje w wyniku działania kapilarnego. Jeśli amfetamina jest obecna w próbce moczu poniżej poziomu 1000 ng/mL, nie wysyca miejsc wiążących cząstki pokryte przeciwciałami w urządzeniu testowym. Cząstki pokryte przeciwciałami zostaną następnie przechwycone przez unieruchomiony koniugat amfetaminy i w obszarze linii testowej pojawi się widoczna kolorowa linia. Kolorowa linia nie utworzy się w obszarze linii testowej, jeśli poziom amfetaminy przekroczy 1000 ng/mL, ponieważ zostaną wysycone wszystkie miejsca wiążące przeciwciała przeciw amfetaminie. Próbka moczu z dodatnim wynikiem testu na obecność narkotyków nie wygeneruje kolorowej linii w obszarze linii testowej z powodu konkurencji między narkotykami, natomiast próbka moczu z ujemnym wynikiem testu na obecność narkotyków lub próbka zawierająca stężenie narkotyków mniejsze niż wartość odcięcia wygeneruje linię w obszarze linii testowej. Kolorowa linia, służąca jako kontrola proceduralna, zawsze pojawi się w obszarze linii kontrolnej, wskazując, że dodano odpowiednią objętość próbki i nastąpiło wymywanie membrany.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

  • Kasetki testowe
  • Zakraplacze
  • Ulotka dołączona do opakowania

Opakowanie zawiera 40 testów.