Multi test 5 (25 szt.)

Start / Sklep / Multi test 5 (25 szt.)

Multi test 5 (25 szt.)

300,60 

Multi test, szybki test panelowy do wykrywania narkotyków w moczu, jest szybkim testem immunochromatograficzny do jednoczesnego jakościowego wykrywania 5 narkotyków i ich metabolitów w moczu.

Test zapewnia uzyskanie jedynie wstępnego wyniku.
Wyłącznie do profesjonalnego użytku w diagnostyce in vitro.

ZASTOSOWANIE
Test panelowy jest szybkim testem immunochromatograficznym do jednoczesnego wykrywania: amfetaminy, kokainy, morfiny, marihuany i benzodiazepin w moczu. Test służy do jakościowego wykrywania 5 narkotyków i ich metabolitów, dla których substancje kalibrujące i stężenia odcięcia są następujące:

  • Amfetamina (AMP) – d-Amfetamina – 1000 ng/mL
  • Kokaina (COC) – Benzoilecgonina – 300 ng/mL
  • Morfina (MOP) – Morfina – 300 ng/mL
  • Marihuana (THC) – 11-nor-Δ9-THC-9 COOH – 50 ng/mL
  • Benzodiazepiny (BZO) – Oksazepam – 300 ng/mL

Podczas badania próbka moczu migruje do góry w wyniku działania kapilarnego. Narkotyk, jeśli jest obecny w próbce moczu poniżej stężenia odcięcia, nie wysyca miejsc wiążących jego specyficzne przeciwciało. Przeciwciało zareaguje wtedy z koniugatem narkotyk-białko, a widoczna kolorowa linia pojawi się w obszarze testowym specyficznego testu paskowego na obecność narkotyku. Obecność narkotyku powyżej stężenia odcięcia spowoduje wysycenie wszystkich miejsc wiążących przeciwciała. Dlatego kolorowa linia nie utworzy się w obszarze testowym.

Próbka moczu z dodatnim wynikiem testu na obecność narkotyku nie wytworzy kolorowej linii w specyficznym obszarze testowym paska testowego ze względu na konkurencję narkotyków, natomiast próbka moczu z ujemnym wynikiem testu na obecność narkotyku wytworzy linię w obszarze testowym z powodu braku konkurencji narkotyków. Kolorowa linia, służąca jako kontrola proceduralna, zawsze pojawi się w obszarze kontrolnym, wskazując, że dodano odpowiednią objętość próbki i test działa prawidłowo.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

  • Panele testowe
  • Ulotka dołączona do opakowania

Opakowanie zawiera 25 testów.