Troponina I Test (10 szt.)

Start / Sklep / Troponina I Test (10 szt.)

Troponina I Test (10 szt.)

162,75 

Troponina I test,  szybki test kasetowy do oznaczania sercowej Troponiny I w krwi pełnej, surowicy lub osocza, jest szybkim testem immunochromatograficznym do jakościowego oznaczania troponiny sercowej I (cTnI) w krwi pełnej, surowicy lub osoczu.

Wyłącznie do profesjonalnego użytku w diagnostyce in vitro.

ZASTOSOWANIE

Troponina sercowa I (cTnI) jest białkiem o masie cząsteczkowej 22,5 kDa i występuje w mięśniu sercowym. Troponina I jest częścią kompleksu trzech podjednostek składającego się z troponiny T i troponiny C. Wraz z tropomiozyną ten kompleks strukturalny jest głównym składnikiem regulującym wrażliwą na wapń aktywność ATPazy aktomiozyny w mięśniach poprzecznie prążkowanych szkieletowych i mięśniu sercowym.

Test kasetowy do oznaczania sercowej Troponiny I wykorzystuje kombinację cząstek pokrytych przeciwciałem anty-cTnI i odczynnika wychwytującego do wykrywania cTnI w krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Minimalny poziom wykrywalności wynosi 0,5 ng/mL.

W tej procedurze testowej odczynnik wychwytujący jest immobilizowany w obszarze linii testowej testu. Po dodaniu do otworu w kasetce próbki wchodzi ona w reakcję z cząstkami koloidalnego złota naniesionymi na przeciwciała anty-cTnI w teście. Mieszanina ta migruje chromatograficznie wzdłuż długości kasetki testowej i oddziałuje z unieruchomionym odczynnikiem wychwytującym. Ten format testu umożliwia wykrywanie sercowej troponiny I (cTnI) w próbkach. Jeśli próbka zawiera troponinę sercową I (cTnI), w obszarze linii testowej pojawi się kolorowa linia, co wskazuje na wynik dodatni. Jeśli próbka nie zawiera troponiny sercowej I (cTnI), w tym obszarze nie pojawi się kolorowa linia, co wskazuje na wynik ujemny. Kolorowa linia, służąca jako kontrola proceduralna, zawsze pojawi się w obszarze linii kontrolnej, wskazując, że dodano odpowiednią objętość próbki i nastąpiło wymywanie membrany.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

  • Kasetki testowe
  • Probówki do pobierania próbek z buforem ekstrakcyjnym
  • Zakraplacze
  • Ulotka dołączona do opakowania

Opakowanie zawiera 10 testów.