Test Mila SARS-CoV-2

Start / Sklep / Test Mila SARS-CoV-2

Test Mila SARS-CoV-2

Test do wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2

9,90 

Brak w magazynie

PRZEZNACZENIE Mila SARS-CoV-2 Test Antygenowy (wymaz z nosa) to jednorazowy zestaw testowy przeznaczony do wykrywania SARS-CoV-2, który wywołuje COVID-19, za pomocą samodzielnie pobranej próbki wymazu z nosa od osób z objawami, u których podejrzewa się zakażenie COVID-19. Wyniki dotyczą wykrywania antygenów białka nudeokapsydu SARS- -CoV-2. Antygen jest na ogół wykrywalny w próbkach z górnych dróg oddechowych podczas ostrej fazy infekcji. Pozytywne wyniki wskazują na obecność antygenów wirusowych, ale korelacja z historią pacjenta i innymi informacjami diagnostycznymi jest niezbędna do określenia statusu zakażenia. Pozytywne wyniki wskazują na obecność SARS-CoV-2. Osoby, u których wynik testu jest pozytywny, powinny się izolować i szukać dodatkowej opieki u swojego lekarza. Pozytywne wyniki nie wykluczają infekcji bakteryjnej lub koinfekcji innymi wirusami. Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia SARS-CoV-2. Osoby, u których wynik testu jest negatywny i nadal występują objawy podobne do COVID, powinny zwrócić się o dalszą opiekę do swojego lekarza.

ZASADA DZIAŁANIA Mila SARS-CoV-2 Test Antygenowy (wymaz z nosa) to jakościowy immunologiczny test błonowy do wykrywania antygenów białkowych nukleokapsydu SARS-CoV-2 w próbce wymazu ludzkiego.

PROCEDURA Należy umyć ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund przed i po wykonaniu testu. Jeśli mydło i woda nie są dostępne, należy użyć środka do dezynfekcji rąk z co najmniej 60% zawartością alkoholu.

Krok 1: Zdejmij pokrywę probówki z buforem do ekstrakcji i umieść probówkę w uchwycie probówki w pudełku.

Krok 2: Wymaz z nosa – Pobieranie

Należy wyjąć sterylną wymazówkę z torebki.
Następnie włóż wymazówkę do nozdrza, aż poczujesz lekki opór (około 2 cm w górę nosa). Powoli przekręć wymazówkę, pocierając nią wnętrze nozdrza (5-10 razy o ścianę nosa).
Delikatnie wyjmij wymazówkę.
Używając tej samej wymazówki, powtórz krok 2 w drugim nozdrzu.
Wyjmij wymazówkę z nozdrza.

Krok 3: Przygotowanie próbki

Umieść wymazówkę w probówce ekstrakcyjnej, upewnij się, że dotyka dna i poruszaj nią, aby dobrze wymieszać. Dociśnij końcówkę wymazówki do probówki, a następnie obracaj wymazówką przez 10-15 sekund.
Wyjmij wymazówkę, jednocześnie dociskając jej główkę do wnętrza probówki ekstrakcyjnej. Umieść wymazówkę w torebce bezpieczeństwa biologicznego.
Zamknij zatyczkę probówki ekstrakcyjnej.

Krok 4: Testowanie.

Wyjmij kasetę testową z zapieczętowanej torebki foliowej i użyj jej w ciągu godziny. Najlepsze wyniki uzyskasz, jeśli test zostanie wykonany natychmiast po otwarciu torebki foliowej. Umieść kasetę testową na płaskiej i równej powierzchni.
Otwórz małą zatyczkę, odwróć probówkę do ekstrakcji i zaaplikuj 3 krople pobranej próbki do okienka testowego (S) kasety testowej. Następnie uruchom stoper. Nie przesuwaj kasety testowej podczas wywoływania testu.
Odczytaj wynik po 15 minutach. Nie odczytuj wyniku po 20 minutach.

Uwaga: Po zakończeniu testu wszystkie elementy należy umieścić w plastikowej torbie bezpieczeństwa biologicznego i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

ODCZYTYWANIE WYNIKÓW Poinformuj swojego lekarza o wyniku testu z lekarzem i dokładnie przestrzegaj lokalnych wytycznych/wymagań dotyczących COVID.

POZYTYWNY:* Pojawiają się dwie wyraźne kolorowe linie. Jedna zabarwiona linia powinna znajdować się w obszarze kontrolnym (C), a druga zabarwiona linia powinna znajdować się w obszarze testowym (T).
*UWAGA: Intensywność koloru w obszarze linii testowej (T) będzie się różnić w zależności od ilości antygenu SARS-CoV-2 obecnego w próbce. Zatem każdy odcień koloru w obszarze testowym (T) należy uznać za wynik pozytywny.

Wynik pozytywny oznacza, że jest bardzo prawdopodobne, że masz COVID-19, ale pozytywne próbki powinny zostać potwierdzone, aby to stwierdzić. Natychmiast przejdź do samoizolacji zgodnie z lokalnymi wytycznymi i natychmiast skontaktuj się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu/rodzinnym lub lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną zgodnie z instrukcjami władz lokalnych. Twój wynik testu zostanie sprawdzony przez test PCR potwierdzający (lub wykluczający) zakażenie, a także zostaną Ci wyjaśnione dalsze kroki.

NEGATYWNY: W obszarze kontrolnym (C) pojawia się jedna zabarwiona linia. W obszarze linii testowej (T) nie pojawia się żadna widoczna zabarwiona linia. Prawdopodobnie nie masz COVID-19. Jednak możliwe jest, że test da wynik negatywny, który jest nieprawidłowy (fałszywie negatywny) u niektórych osób z COVID-19. Oznacza to, że możesz nadal mieć COVID-19, nawet jeśli test jest negatywny.

W przypadku wystąpienia objawów, takich jak bóle głowy, migreny, gorączka, utrata węchu lub smaku należy skontaktować się z najbliższą placówką medyczną zgodnie z przepisami władz lokalnych. Ponadto możesz powtórzyć test wykorzystując do tego nowy zestaw testowy. W przypadku podejrzenia zakażenia należy powtórzyć test po 1-2 dniach, ponieważ koronawirusa nie można dokładnie wykryć we wszystkich fazach infekcji.

Nawet w przypadku negatywnego wyniku testu należy przestrzegać zasad dotyczących zachowania dystansu i higieny, przemieszczania się / podróżowania, uczestnictwa w wydarzeniach itp. Należy przestrzegać lokalnych wytycznych / wymagań dotyczących COVID.

NIEPRAWIDŁOWY: Linia kontrolna nie pojawia się. Niewystarczająca objętość próbki lub nieprawidłowe techniki przeprowadzenia testu są najbardziej prawdopodobnymi przyczynami uszkodzenia linii kontrolnej. Przejrzyj procedurę i powtórz procedurę wykorzystując nowy zestaw testowy lub skontaktuj się z ośrodkiem przeprowadzającym testy w kierunku COVID-19.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

kaseta testowa
sterylna wymazówka
ulotka
bufor do ekstrakcji
torba bezpieczeństwa biologicznego

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak działa Mila SARS-CoV-2 Test Antygenowy (wymaz z nosa)?
Test służy do jakościowego wykrywania antygenów SARS-CoV-2 w samodzielnie pobranych wymazach. Wynik pozytywny wskazuje na obecność antygenów SARS-CoV-2 w próbce.
Kiedy należy zastosować test?
Antygen SARS-CoV-2 można wykryć w przypadku wystąpienia ostrego zakażenia dróg oddechowych. Wykonanie testu zaleca się, gdy objawy obejmują nagły początek co najmniej jednego z następujących: kaszel, gorączka, duszność, zmęczenie, zmniejszony apetyt, bóle mięśniowe.
Czy wynik może być błędny?
Wyniki są dokładne, o ile podczas wykonywania testu instrukcje są dokładnie przestrzegane. Niemniej jednak wynik może być nieprawidłowy, jeśli pobrano nieodpowiednią objętość próbki lub Mila SARS-CoV-2 Test Antygenowy (wymaz z nosa) ulegnie zamoczeniu przed wykonaniem testu, lub jeśli liczba kropli buforu ekstrakcyjnego jest mniejsza niż 3 lub większa niż 4. Poza tym, ze względu na występujące zasady immunologiczne, w rzadkich przypadkach istnieje prawdopodobieństwo uzyskania fałszywych wyników. W przypadku takich testów, opartych na zasadach immunologicznych, zawsze zaleca się konsultację z lekarzem.
Jak interpretować test, jeśli kolor i intensywność linii są różne?
Kolor i intensywność linii nie mają znaczenia dla interpretacji wyników. Linie powinny być tylko jednorodne i wyraźnie widoczne. Test należy uznać za pozytywny niezależnie od intensywności koloru linii testowej.
Co muszę zrobić, jeśli wynik jest negatywny?
Wynik negatywny oznacza, że nie jesteś zakażony lub miano wirusa jest zbyt niskie, aby można je było wykryć za pomocą niniejszego testu. Jednak możliwe jest, że niniejszy test da wynik negatywny, który jest nieprawidłowy (fałszywie negatywny) u niektórych osób z COVID-19. Oznacza to, że możesz nadal mieć COVID-19, nawet jeśli wynik testu jest negatywny. W przypadku wystąpienia objawów, takich jak bóle głowy, migreny, gorączka, utrata węchu i smaku, skontaktuj się z najbliższą placówką medyczną, stosując się do przepisów lokalnych władz. Ponadto możesz powtórzyć test przy pomocy nowego zestawu testowego. W przypadku podejrzenia zakażenia, należy powtórzyć test po 1-2 dniach, ponieważ koronawirusa nie można dokładnie wykryć we wszystkich fazach infekcji. Nawet w przypadku negatywnego wyniku testu należy przestrzegać zasad dotyczących zachowania dystansu i higieny, przemieszczania się/podróżowania, uczestnictwa w wydarzeniach itp. Należy przestrzegać lokalnych wytycznych/wymogów dotyczących COVID.
Co muszę zrobić, jeśli wynik jest pozytywny?
Wynik pozytywny oznacza obecność antygenów SARS-CoV-2. Pozytywne wyniki oznaczają, że jest bardzo prawdopodobne, że masz COVID-19. Natychmiast przejdź do samoizolacji zgodnie z lokalnymi wytycznymi i natychmiast skontaktuj się ze swoim lekarzem ogólnym / lekarzem rodzinnym lub lokalną stacją epidemiczno-sanitarną zgodnie z instrukcjami władz lokalnych. Twój wynik testu zostanie sprawdzony przez test PCR potwierdzający (lub wykluczający) zakażenie i zostaną ci wyjaśnione dalsze kroki.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Test Mila SARS-CoV-2”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *