Test COVID-19 Antygen

Start / Sklep / Test COVID-19 Antygen

Test COVID-19 Antygen

100,00 

Brak w magazynie

Sprawdź obecność antygenów Covid-19 w organizmie

Pojawienie się antygenów koronawirusa związane jest z aktywną chorobą Covid-19 i bieżącym aktywnym zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Mogą się one pojawić się w organizmie chorego przed pojawieniem się nawet jakichkolwiek objawów. Antygeny zanikają wraz z zakończeniem choroby u pacjenta.

Badanie opiera się na jakościowym wykryciu antygenów koronawirusa. Test na obecność antygenów Covid-19 pozwala potwierdzić zarażenie koronawirusem również u osób z brakiem objawów. Umożliwia zdiagnozowanie czy pacjent jest zdrowy lub wykluczyć ewentualną transmisję wirusa. Może być stosowany jako test monitorujący stan infekcji i kontrolny do potwierdzania poprzedniego pozytywnego wyniku.

COVID-19 Antygen szybki test kasetkowy (25 testów) – test kasetkowy do wykrywania antygenów wirusa SARS-CoV-2

Wyrób medyczny do profesjonalnej diagnostyki według definicji z art.2 ust. 1 pkt 26 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Szybki test do jakościowego wykrywania antygenów SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardła.

CHARAKTERYSTYKA TESTU

Szybki test na obecność antygenu COVID-19 to test immunologiczny oparty na błonach bocznych służący do jakościowego wykrywania antygenów SARS-CoV-2 w próbkach wymazów z nosogardła i nosa. Podczas testu wszelkie antygeny SARS-CoV-2 zawarte w próbce reagują z nanocząsteczkami pokrytymi przeciwciałami zawartymi w reaktywnym pasku testowym. W rezultacie mieszanka migruje chromatograficznie w wyniku działania kapilarnego wzdłuż paska reaktywnego.

Jeśli próbka zawiera antygeny SARS-CoV-2, będą one wiązać się z przeciwciałami SARS-CoV-2 zawartymi w regionie linii testowej (T) i generować kolorową linię na pasku testowym, wskazując na wynik pozytywny. Jeśli w próbce nie ma antygenów, w obszarze linii testu (T) nie pojawi się żadna kolorowa linia, co wskazuje na wynik ujemny. W ramach kontroli proceduralnej kolorowa linia będzie zawsze pojawiać się w obszarze (C) Linia kontrolna, wskazując, że procedura testu została przeprowadzona prawidłowo i że komponenty testu działały zgodnie z przeznaczeniem.

Szybki test na obecność antygenu COVID-19 skierowany jest do pracowników służby zdrowia w celu wsparcia ich w zarządzaniu kryzysowym COVID-19, poprzez otrzymywanie szybkich wyników dotyczących stanu zdrowia ich pacjentów:

  • wysokie standardy czułości i swoistości porównywalne z metodologią PCR;
  • bezpieczne i dokładne wyniki w zaledwie 15 minut;
  • łatwy w użyciu i do odczytania.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ TEST NA ANTYGEN COVID-19?

Zastosowanie szybkiego testu antygenu COVID-19 pozwala na wykrycie obecności antygenów SARS-CoV-2 w naszym organizmie i podjęcie wstępnych środków ostrożności w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Ze względu na stale wysoka częstość przypadków COVID-19 na całym świecie, istnieje duże zapotrzebowanie na dokładne i niezawodne urządzenia diagnostyczne, które są łatwe w użyciu i charakteryzują się szybką reakcją, aby umożliwić częste badania: testy antygenowe.

Ponieważ wydaje się, że przenoszenie wirusa SARS-CoV-2 następuje kilka dni po ekspozycji, kiedy wiremia osiąga szczyt, częstotliwość wykonywania testów jest coraz ważniejsza w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się pandemii (rys.1).

Obraz

Kryteria przedstawione na (rys.1) można zdefiniować jako metodę nadzoru, mającą na celu zmniejszenie liczby osób dotkniętych SARS-CoV-2 i zapewnienie szybkich wyników w celu zminimalizowania bezobjawowego rozprzestrzeniania się wirusa.

Test do profesjonalnej diagnostyki.

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI

Obraz

PROCEDURA TESTOWA

Obraz

INTERPRETACJA WYNIKÓW

obraz

Wynik pozytywny: Pojawiają się dwie kolorowe linie, jedna w obszarze linii kontrolnej (C), a druga w obszarze linii testowej (T). Wynik ten oznacza, że test zidentyfikował obecność antygenów SARS-CoV-2.

Wynik negatywny: W obszarze kontrolnym (C) pojawia się kolorowa linia, a w obszarze testowym (T) nie pojawia się żadna linia.

Wynik nieważny: Linia kontrolna (C) nie pojawia się. Niewystarczająca ilość rozcieńczalnika lub nieprawidłowa procedura, to najbardziej prawdopodobne przyczyny braku linii kontrolnej. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Szybki test na obecność antygenu COVID-19 wskaże jedynie obecność antygenów SARS-CoV-2 w próbce i nie powinien być stosowany jako jedyne kryterium rozpoznania zakażeń SARS-CoV-2. Wyniki uzyskane za pomocą tego testu należy uwzględnić w ocenach wynikających z innych badań laboratoryjnych.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

  • 25 sztuk testów
  • 25 sterylnych wymazówek
  • 25 sztuk buforów/probówek
  • Instrukcja obsługi